Hormonogram wpłat

Zaliczka w 10 000zł do 3 dni po podpisaniu umowy rezerwacyjnej.

I RATA

15,21%

Do 7 dni po podpisaniu umowy przedwstępnej

II RATA 

13,40%

15.11.2021 r.

III RATA 

10,70%

15.02.2022 r.

VI RATA

10,43%

15.04.2022 r.

V RATA 

14,52%

15.06.2022 r.

VI RATA

10,69%

15.07.2022 r.

VII RATA 

10,34%

15.09.2021 r.

VIII RATA

14,71%

15.10.2022 r.

Termin odbioru budynku do 31.01.2023r.

Termin podpisania aktu notarialnego do 28.02.2023r. 

© DomyEkoSfera 2020. All rights reserved